Bubán István Béla  - Lengyel-magyar Szakfordító, Tolmács és Idegenvezető                                                                                                                                                                             

Tłumacz, Przewodnik i pilot  turystyczny                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektronikus levélcím: buban (kukac) bubanistvan (pont) hu                                                                                     adres poczty elektronicznej:  buban (małpa) bubanistvan (kropka) hu

                                                                                                                 

 

l

Tłumacz István Bubán-strona główna • Wykształcenie • Usługi • Tłumaczenie-stawki • Turystyka-stawki • Referencje • Moi klienci pisali

l

 

 

   Korekta tekstu

TŁUMACZENIE PISEMNE, PRZYSIęGŁE I OFICJALNE w języku polskim i węgierskim

 Tłumaczenie ustne i stawki
   Tłumaczenie konsekutywne  Tłumaczenie symultaniczne i przysięgłe

 

 

Materiały do tłumaczenia przyjmuję i dostarczam mailem, faksem lub za pośrednictwem poczty. Wycena i rozliczenie tłumaczenia odbywa się na podstawie tekstu żródłowego.

Wszystkie teksty, tłumaczone przeze mnie traktuję jako ścisłe poufne. Zobowiazuję się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji zawartych w powierzonych materiałach.

Mam spore doświadczenie w tłumaczeniach dokumentów elektronicznych, takie jak dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, wytryny Internetowe, katalogi w formacie PDF z zachowaniem dotychczasowego układu tekstowego i graficznego.

Jeżeli pobrane wraz ze zleceniem instrukcje nie stanowią inaczej, zachowuję format oryginału poprzez nadpisanie oryginalnego dokumentu.

Jeżeli dokument przekazany do tłumaczenia nie umożliwia edycji, tworzę nowy dokument Wordowy, pisany czcionka Arial, rozmiar 11.

PL - HU - 25 Ft /słowo - lub 16 EUR /strona

(1 strona standardowa = 250 słów lub 1.800 znaków lub 2.000 znaków ze spacjami)

HU - PL - 30 Ft /słowo - lub 20 EUR /strona (ceny brutto)

Zapraszam do składania zapytań ofertowych (adres elektronicznej korespondencji u góry pod zdjęciem)

 

TŁUMACZENIA PRZYSIęGŁE I OFICJALNE

 

Wykonuję również tłumaczenia przysięgłe (oficjalne) w języku węgierskim zgodnie z wymogami prawnymi Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) które mają osobny cennik. Proszę się do mnie zwracać i wysłać zapytanie o ofertę cenową.

 

Proces certyfikacji nie jest ujednolicony na całym świecie, tłumaczenie przysięgłe ma inną definicję w każdym kraju.

Na Węgrzech zazwyczaj jest to tłumaczenie o charakterze uwierzytelnionym lub oficjalnym, ponieważ wykonywane jest przez profesjonalnego tłumacza, zatwierdzonego w kraju przez właściwy organ.

Na przykład w Polsce tłumaczenia przysięgłe mogą wykonywać jedynie tłumacze, którzy zdali specjalny egzamin i zostali wpisani na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe wykonuje na Węgrzech wyłącznie Biuro OFFI (Węgierskie Biuro Tłumaczeń Przysięgłych) - (z wyjątkiem dokumentów firmowych, które mogą być tłumaczone, jako tłumaczenie przysięgłe, przez tłumacza uprawnionego) do której kategorii należą dokumenty, jak:

  • akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu)

  • dyplomy, świadectwa,

  • dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)

Istnieją również tłumaczenia oficjalne, do którego dołączona jest adnotacja zgodności, datowana podpisana i poświadczona przez uprawnionego tłumacza lub biuro tłumaczeń zaświadczający, że wykonane tłumaczenie jest zgodne z oryginałem.

Należy pamiętać, że tłumaczenie przysięgłe i oficjalne mają teoretycznie moc prawną wyłącznie w wersji papierowej.

 

Pełny zestaw tłumaczenia przysięgłego i oficjalnego składa się z oryginalnego dokumentu (lub jego kserokopii) i tłumaczenia.

Obydwa dokumenty są uwierzytelnione podpisem i pieczątką.

Kilka przykładów:

  • dokumenty sądowe,

  • akty notarialne,

  • umowy, bilanse, sprawozdania firmowe,

  • odpisy KRS, dokumenty nieruchomości,

  • certyfikaty, protokoły,

  • zaświadczenia o zasiłku chorobowym, o zatrudnieniu, o stanie zarobkowym itp.

Czy tłumaczenie przysięgłe wykonane na Węgrzech jest ważne i w Polsce?

 

Zazwyczaj uznanie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego za granicą rozpatrywane jest indywidualnie według wymagań organu wnioskującego.

Na przykład tłumaczenie wykonane w Polsce niekoniecznie będzie uznane na Węgrzech i odwrotnie.

Zatem zawsze staram się aby spełnić wymagania określone przez organ wnioskujący. Ale czy na pewno przyjmują, to klient sam musi sprawdzić.

 

Czy można poświadczyć przetłumaczony dokument?

 

Tłumacz przysięgły niestety nie może użyć tłumaczenia już wykonanego, ponieważ każde przysięgłe tłumaczenie powinno być w całości wykonane osobiście przez uprawnionego tłumacza, zważywszy na fakt, że tłumacz odpowiada za to tłumaczenie cywilnie i karnie.

 

Jaka jest różnica między tłumaczeniem przysięgłym, a oficjalnym?

 

Tłumaczenie oficjalne jest korektowanym, podpisanym i opieczętowanym, wydrukowanym dokumentem papierowym, w pełnym zestawie, uzupełnionym adnotacją zgodności uprawnionego tłumacza, które wykonane jest przeze mnie na podstawie skanu lub oryginału dokumentu, w którym adnotacja z moim podpisem i pieczęciem poświadcza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

 

Takie tłumaczenia oficjalne mogą wykonać wyłącznie tłumacze lub biura tłumaczeń z odpowiednim uprawnieniem.

Ja posiadam takie uprawnienia od roku 1988.

Węgierskie przepisy prawne dotyczą tylko kilku dokumentów osobistych o charakterze tłumaczenia przysięgłego, wykonanego przez OFFI.

 

Dlaczego jest lepiej wybrać tłumaczenie oficjalne niż tłumaczenie uwierzytelnione, CZYLI PRZYSIEGLE?

 

Tłumaczenia oficjalne z adnotacją wykonane przeze mnie są przyjmowane wszędzie na Węgrzech i w Polsce, przy załatwianiu oficjalnych spraw.

Natomiast tłumaczenia przysięgłe wykonane przez OFFI są o wiele droższe oraz ich zestawienie wymaga o wiele więcej czasu.

Nieraz 2-3 tygodnie.

Mała jest już liczba dokumentów, których wymagają uwierzytelnienia OFFI, przeważnie dokumenty osobiste, natomiast moje wynagrodzenie jest skromniejsze, i wykonanie elastyczniejsze.

 

Co zrobić, kiedy nie wiadomo, czy dokument wymaga uwierzytelnienia, czy wystarczy mieć tlumaczenie oficjalne?

 

Przede wszystkim proponuję sprawdzić czy przyjmuje organ wnioskujący.

W ten sposób najlepiej zadać pytanie: "Czy odpowiada Państwu, jak składam oficjalne tłumaczenie z adnotacją i podpisem tłumacza przysięgłego?

 

Zanim Państwo wejdą do biura OFFI, proszę mi wysłać dokumenty lub ich skan na mój adres mailowy: buban (małpa) bubanistvan (kropka) hu.

Przeważnie po sprawdzaniu dokumentu mogę Wam od razu  powiedzieć, czy to wymaga uwierzytelnienia, czy ja mogę wykonać tłumaczenie.

W tym drugim przypadku od razu prześlę Państwu ofertę cenową na tłumaczenie oficjalne, a gotowe dokumenty najczęściej w następnym dniu mogą Państwo odebrać.

Terminy wykonania tłumaczeń pisemnych - w języku węgierskim i polskim:

       1. Zwykłe - do 1500 słów - na język węgierski 6 stron dziennie - na język polski 1 strona dziennie

       2. Pilne - do 3000 słów (wynagrodzenie + 50 % dodatku - w dniach roboczych)

           na węgierski 12 stron dziennie, na polski 2 strony dziennie

Jednostka rozliczeniowa jest słowo (strona w pzypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych: 2000 znaków ze spacjami, 1800 znaków bez spacji lub 250 słów).

Tryb zwykły dotyczy 6 stron dziennie.

W przypadku wypowiedzenia zlecenia należy zapłacić za wykonane i wysłane przez tłumacza e-mailem tłumaczenie. (proporcjonalnie za gotowy tekst)

 

Wszystkie tłumaczenia będą rozliczane na podstawie wystawionej przez tłumacza faktury (bez VAT zgodnie z przepisami UE podatek rozlicza nabywca w swoim kraju - dostawa wewnątrz wspólnotowa) oraz obustronnie potwierdzonego zlecenia pisemnego.

Wynagrodzenie płacone jest przeważnie przelewem bankowym na konto tłumacza - termin płatnosci: 15 dni od daty wystawienia rachunku.

 do góry

KOREKTA TEKSTU

PL - HU - 13 Ft / słowo - lub 8,00 EUR / strona brutto

HU - PL - 15 Ft / słowo - lub 10,00 EUR / strona brutto

(1 strona standardowa = 250 słów lub 1.800 znaków lub 2.000 znaków ze spacjami)

 

Sprawdzenie tłumaczenia pisemnego - korekta merytoryczna, stylystyczna i gramatyczna tekstu. Korekty liczy się według ilosci słów tekstu źródłowego.

 

       Terminy korekty na język węgierski lub na język obcy

1. Zwykłe - 3.000 słów dziennie (strona - 250 słów) = 12 stron dziennie

2. Pilne, ekspesowe - 4.500 słów dziennie + 50 % dodatku (w dniach roboczych) = 18 stron dziennie

 

 

 

do góry

TLUMACZENIE USTNE

1.) Tłumaczenie ogólne             -  250 EUR / dzień (brutto)

2.) Tłumaczenie konsekutywne -  300 EUR / dzień (brutto)

3.) Tłumaczenie symultaniczne  -   80 EUR / godz. (brutto)

4.) Tłumaczenie ustne za granicą - zgodnie z kategorią tłumaczenia

+ pełne zaopatrzenie + dieta 100 EUR/dzień (ceny brutto)

Zapraszam do składania zapytań ofertowych (adres elektronicznej  korespondencji u góry pod zdjęciem)

Ogólne warunki tłumaczenia:

Definicje:

Minimalne honorarium (wynagrodzenie) tłumacza (oznacza to 50 % całodziennego wynagrodzenia, również gdy ilość godzin nie przekracza 4 godz. dziennie. To znaczy, że w przypadku

1-2 godz. pracy przysługuje tłumaczowi również wynagrodzenie 50 % całodziennej stawki.

Ponieważ wymaga to takie same przygotowania, jak przy właściwym tłumaczeniu - przygotowanie się z tematyki spotkania oraz podzielenie dnia roboczego i dojazd na miejsce spotkania.

 

Materiały do przygotowania się: Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, abym miał czas na odpowiednie przygotowanie się, najlepiej 2-3 dni wcześniej.

Koszty podróży: Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza lub firmy zatrudniającej tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza. W takim przypadku 25 % czasu

spędzonego podróżą również dolicza się do czasu pracy tłumacza.

 

Warunki pracy i wynagrodzenia  w przypadku  tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został on zamówiony.

(opóżnienie również dolicza się do pracy tłumacza)

Czyli czas pracy tłumacza liczony jest od przyjazdu na miejsce pracy, do czasu odjazdu. Normalny czas pracy wynosi 8 godz. Nadgodziny: W przypadku dłuższego tłumaczenia, niż 8 godzin,

doliczane będą nadgodziny, tj. stawka godzinowa plus 25 %.

Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

 

Wypowiedzenie zamówienia/zlecenia: W przypadku wypowiedzenia pisemnego zlecenia 3 dni przed terminem doliczane będzie 25 % wynagrodzenia. Wypowiedzenie w ciągu 24 godzin

przed terminem tłumaczenia należy zapłacić za 50 % wynagrodzenia! Wcześniejsze wypowiedzenie jest bezpłatne.

Pół dnia: Do 4 godzin liczy się pół dnia, to jest 50 % wynagrodzenia tłumacza w danej kategorii.

 

 do góry
 

1. Tłumaczenie ogólne  - 250 EUR / dzień brutto

Jeżeli Państwo wybierają się na małe spotkanie biznesowe lub targi i potrzebują profesjonalnego tłumacza, który będzie Wam asystował w kontaktach z zagranicznymi gośćmi,

proszę wybrać tłumaczenie ustne-asystenckie (tłumaczenie ogólne).


   Tłumaczenie ogólne - to popieranie komunikacji charakterem przypadkowym, co dotyczy przeważnie jednej osoby, ale nieraz i mniejszej grupy, i nie tylko z języka  żródłowego,

lecz i odwrotnie. Szczególnie dotyczy to wyzity, prezentacji lub grupowej pracy oraz turystyki.

   Nadgodziny: 40 EUR/godz.

 

2. Tłumaczenie konsekutywne - 300 EUR / dzień brutto

Jeżeli Państwo potrzebują profesjonalnego tłumacza na spotkanie biznesowe, rozmowy handlowe lub szkolenie, albo wybierają się na spotkanie biznesowe lub konferencję

potrzebują osobistego tłumacza, który będzie Wam relacjonował przebieg spotkania, ta usługa jest dla Was.

Proszę wybrać tłumaczenie ustne-szeptane-konsekutywne.

 

Tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej - osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać

tłumaczowi czas na tłumaczenie.

Ten typ tłumaczeń jest najczęściej stosowany podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych, rozmów handlowych, konferencji prasowych itp.

Nie wymaga stosowania sprzętu do transmisji przekładu.

 

Możliwe jest też tzw. "tłumaczenie szeptane" dla jednej lub więcej osób nie znających języka, którym posługuje się większość obecnych. Umożliwia się w ten sposób bierne

uczestnictwo osób, którym się tłumaczy przebieg spotkania.

   Tłumaczenie konsekutywne przeważnie odbywa się nie tylko w jednym kierunku, lecz w obydwie strony. Typicznie dotyczy tłumaczeń specjalistycznych i technicznych.

   Nadgodziny: 50 EUR/godz.

 do góry

 

 3. Tłumaczenie przysięgłe i symultaniczne - 80 EUR / godz. brutto

Jeżeli Państwo podpisują umowę lub akt notarialny u notariusza lub potrzebują profesjonalnego tłumacza przysięgłego do tłumaczenia rozprawy sądowej, albo do przesłuchywania 
świadków na Policji, ta usługa jest dla Was. Proszę wybrać tłumaczenie ustne-przysięgłe.
 
Tłumaczenia przysięgłe mają miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego. 
Przy dłuższym, niż pół godziny tłumaczeniu, przeważnie potzrebny jest drugi tłumacz.
Jeżeli Państwo organizują konferencję, a przy tym potrzebują wynająć sprzęt do tłumaczenia symultanicznego, proszę wybrać tłumaczenie ustne-symultaniczne konferencyjne.
Przy tłumaczeniach symultanicznych również jest ustanlone minimalne wynagrodzenie tłumacza tj. 240 Eur. (3 godz.)
 
umaczenie symultaniczne (kabinowe, wykonywane przy użyciu aparatury nagłaśniającej polega na tłumaczeniu równoległym, czyli przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby 
przemawiającej - najczęściej podczas międzynarodowych konferencji, spotkań, obrad, kongresów, szkoleń, seminariów, imprez sportowych czy kulturalnych
w których bierze udział wielu uczestników.
Osoba mówiąca nie przerywa swojej wypowiedzi, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie, tylko mówi biegle, według swojego rytmu i tematiki przemówienia. 
Tłumacz siedzi w kabinie, gdzie goście słuchają go przez słuchawkę i od razu tłumaczy słowa mówcy do mikrofonu. 
 
Niejednokrotnie są to tłumaczenia specjalistyczne, a osoba dokonująca przekładu musi mieć dodatkowo wiedzę z danej dziedziny. 
Choć zdarza się i tak, że tłumacz nie wie, jakiej puli słówek może się spodziewać i musi na bieżąco analizować kontekst wypowiedzi oraz dobierać odpowiednie słowa i zwroty 
w danym języku. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że tłumacz musi nie tylko doskonale posługiwać się językami, których używa, ale także posiadać obszerną 
wiedzę kulturową.  
 
Praca tłumacza symultanicznego wymaga ogromnej koncentracji, dlatego tłumacze zwykle pracują dwójkami i zmieniają się co ok. 15-30 minut. 
Zdarza się, że międzynarodowa konferencja wymaga przekładów wypowiedzi na kilku różnych językach, wówczas każda para tłumaczy zajmuje oddzielną dźwiękoszczelną kabinę. 

 

  do góry

 

4. Tłumaczenie ustne za granicą - w zaleźności od kategorii tłumaczenia + dieta 100 EUR / dzień + pełne zaopatrzenie.

Wynagrodzenie tłumacza i dieta przysługują także za dni spędzone tylko z podróżą.

Ponieważ język węgierski należy do kategorii mniej znanych języków w Europie, wynagrodzenia są przeważnie o 20% wyższe, niż u największych języków europejskich

- angielski, francuski, niemiecki.

 

Ceny zostały ustalone bez podatku VAT (Wszystkie tłumaczenia będą rozliczane na podstawie wystawionego przez tłumacza rachunku - bez VAT zgodnie z przepisami UE

- Usługa wewnątrzwspólnotowa, bez podatku VAT. Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca usługi.)

Podane wynagrodzenia w euro będa przeliczane na forinty według aktualnego kursu valutowego Węgierskiego Banku Narodowego, opublikowanego na oficjalnej stronie

Internetowej Węgierskiego Banku Narodowego (kliknij)

 

Zapraszam do składania zapytań ofertowych (adres elektronicznej korespondencji u góry pod zdjęciem)

 

 

 

l

Tłumacz István Bubán-strona główna • Wykształcenie • Usługi • Tłumaczenie-stawki • Turystyka-stawki • Referencje • Moi klienci pisali

l

 

lmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditólengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditlengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditólengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditó

Copyright © 2023  - Bubán István Béla okleveles szakfordító, tolmács és idegenvezető - Budapest

Adószám / NIP: 59795045-1-33

buban /kukac/ bubanistvan /pont/ hu

A weblap szerzője Bubán István - Frissítve: 2023 november 24..

 

Tłumacz techniczny, przysięgły, pilot i przewodnik turystyczny István Bubán - Budapeszt

buban /małpa/ bubanistvan /kropka/ hu

NIP UE: HU 597950045 Autor wytryny internetowej: István Bubán - aktualizowano 24 listopada 2023 roku.

 tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditó