Bubán István  - Lengyel  Szakfordító, Tolmács és Idegenvezető                                                                                                                            

                         Tłumacz, Przewodnik i pilot  turystyczny                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: buban (kukac) bubanistvan (pont) hu                                             telefon: +36 20 213 7510                                     e-mail: buban (małpa) bubanistvan (kropka) hu

 

l

Tłumacz István Bubán-strona główna • Wykształcenie • Usługi • Tłumaczenie-stawki • Turystyka-stawki • Referencje • Moi klienci pisali

l

 

 

         Korekta tekstu

Tłumaczenie pisemne (brutto)

        Tłumaczenie ustne i stawki
         Tłumaczenie konsekutywne       Tłumaczenie symultaniczne

    Materiały do tłumaczenia przyjmuję i dostarczam mailem, faksem lub za pośrednictwem poczty. Wycena i rozliczenie tłumaczenia odbywa się na podstawie tekstu żródłowego.

      Wszystkie teksty, tłumaczone przeze mnie traktuję jako ścisłe poufne. Zobowiazuję się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji zawartych w powierzonych materiałach.

      Mam spore doświadczenie w tłumaczeniach dokumentów elektronicznych, takie jak dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, wytryny Internetowe, katalogi w formacie PDF z zachowaniem dotychczasowego układu tekstowego i graficznego. Jeżeli pobrane wraz ze zleceniem instrukcje nie stanowią inaczej, zachowuję format oryginału poprzez nadpisanie oryginalnego dokumentu. Jeżeli dokument przekazany do tłumaczenia nie umożliwia edycji, tworzę nowy dokument Wordowy, pisany czcionka Arial, rozmiar 11.

Polski - węgierski - 20 Ft/słowo - 16 EUR/strona

Węgierski - polski - 25 Ft/słowo - 20 EUR/strona

 

Angielski - węgierski - 20 Ft/słowo - 20 EUR/strona

Węgierski - angielski - 25 Ft/słowo - 20 EUR/strona

 

Polski - angielski - 30 Ft/słowo - 25 EUR/strona

Angielski - polski - 30 Ft/słowo - 25 EUR/strona

Minimalna stawka  - 10.000 Ft - 30 EUR / okazja (1 stron - 250 slów lub 1800 znaków ze spacjami)

 

   TŁUMACZENIA PRZYSIęGŁE I OFICJALNE

   Wykonuję również tłumaczenia przysięgłe (oficjalne) w języku węgierskim zgodnie z wymogami prawnymi Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) które mają osobny cennik. Proszę się do mnie zwracać i zapytać o ofertę cenową.

 

   Proces certyfikacji nie jest ujednolicony na całym świecie, tłumaczenie przysięgłe ma inną definicję w każdym kraju. Na Węgrzech zazwyczaj jest to tłumaczenie o charakterze uwierzytelnionym lub oficjalnym, ponieważ wykonywane jest przez profesjonalnego tłumacza, zatwierdzonego w kraju przez właściwy organ.

Na przykład w Polsce tłumaczenia przysięgłe mogą wykonywać jedynie tłumacze, którzy zdali specjalny egzamin i zostali wpisani na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe wykonuje na Węgrzech wyłącznie Biuro OFFI (Węgierskie Biuro Tłumaczeń Przysięgłych) - (z wyjątkiem dokumentów firmowych, które mogą być tłumaczone, jako tłumaczenie przysięgłe, przez tłumacza uprawnionego) do której kategorii należą dokumenty, jak:

·         akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu)

·         dyplomy, świadectwa,

·         dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)

    Istnieją również tłumaczenia oficjalne, do którego dołączona jest adnotacja zgodności, datowana podpisana i poświadczona przez uprawnionego tłumacza lub biuro tłumaczeń zaświadczający, że wykonane tłumaczenie jest zgodne z oryginałem. Należy pamiętać, że tłumaczenie przysięgłe i oficjalne mają teoretycznie moc prawną wyłącznie w wersji papierowej.

Pełny zestaw tłumaczenia przysięgłego i oficjalnego składa się z oryginalnego dokumentu (lub jego kserokopii) i tłumaczenia. Obydwa dokumenty są uwierzytelnione podpisem i pieczątką.

Kilka przykładów:

·         dokumenty sądowe,

·         akty notarialne,

·         umowy, bilanse, sprawozdania firmowe,

·         odpisy KRS, dokumenty nieruchomości,

·         certyfikaty, protokoły,

·         zaświadczenia o zasiłku chorobowym, o zatrudnieniu, o stanie zarobkowym itp.

   Czy tłumaczenie przysięgłe wykonane na Węgrzech jest ważne i w Polsce?

Zazwyczaj uznanie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego za granicą rozpatrywane jest indywidualnie według wymagań organu wnioskującego. Na przykład tłumaczenie wykonane w Polsce niekoniecznie będzie uznane na Węgrzech i odwrotnie. Zatem zawsze staram się aby spełnić wymagania określone przez organ wnioskujący, Ale czy na pewno przyjmują, to klient sam musi sprawdzić.

 

   Czy można poświadczyć przetłumaczony dokument?

Tłumacz przysięgły niestety nie może użyć tłumaczenia już wykonanego, ponieważ każde przysięgłe tłumaczenie powinno być w całości wykonane osobiście przez uprawnionego tłumacza, zważywszy na fakt, że tłumacz odpowiada za to tłumaczenie cywilnie i karnie.

 

   Jaka jest różnica między tłumaczeniem przysięgłym, a oficjalnym?

Tłumaczenie oficjalne jest korektowanym, podpisanym i opieczętowanym, wydrukowanym dokumentem papierowym, w pełnym zestawie, uzupełnionym adnotacją zgodności uprawnionego tłumacza, które wykonane jest przeze mnie na podstawie skanu lub oryginału dokumentu, w którym adnotacja z moim podpisem i pieczęciem poświadcza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

Takie tłumaczenia oficjalne mogą wykonać wyłącznie tłumacze lub biura tłumaczeń z odpowiednim uprawnieniem.

Ja posiadam takie uprawnienia od roku 1988.

Węgierskie przepisy prawne dotyczą tylko kilku dokumentów osobistych o charakterze tłumaczenia przysięgłego, wykonanego przez OFFI.

 

   Dlaczego jest lepiej wybrać tłumaczenie oficjalne niż tłumaczenie uwierzytelnione, CZYLI PRZYSIEGLE?

Tłumaczenia oficjalne z adnotacją wykonane przeze mnie są przyjmowane wszędzie na Węgrzech i w Polsce, przy załatwianiu oficjalnych spraw.

Natomiast tłumaczenia przysięgłe wykonane przez OFFI są o wiele droższe oraz ich zestawienie wymaga o wiele więcej czasu. Nieraz 2-3 tygodnie.

Mała jest już liczba dokumentów, których wymagają uwierzytelnienia OFFI, przeważnie dokumenty osobiste, natomiast moje wynagrodzenie jest skromniejsze, i wykonanie elastyczniejsze.

 

   Co zrobić, kiedy nie wiadomo, czy dokument wymaga uwierzytelnienia, czy wystarczy mieć tlumaczenie oficjalne?

Przede wszystkim proponuję sprawdzić czy przyjmuje organ wnioskujący. W ten sposób najlepiej zadać pytanie: "Czy odpowiada Państwu, jak składam oficjalne tłumaczenie z adnotacją i podpisem tłumacza przysięgłego?

Zanim Państwo wejdą do biura OFFI, proszę mi wysłać dokumenty lub ich skan na mój adres mailowy: buban (małpa) bubanistvan.hu. Przeważnie po sprawdzaniu dokumentu mogę Wam od razu  powiedzieć, czy to wymaga uwierzytelnienia, czy ja mogę wykonać tłumaczenie.

W tym drugim przypadku od razu prześlę Państwu ofertę cenową na tłumaczenie oficjalne, a gotowe dokumenty najczęściej w następnym dniu mogą Państwo odebrać.

        Terminy tłumaczenia pisemnego - na język węgierski lub na język obcy:

1. Zwykłe - do 1500 słów dziennie (6 stron)

2. Pilne - do 3000 słów + 50 % dodatku (w dniach roboczych)

       Jednostka rozliczeniowa jest słowo (strona w pzypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych: 1800 znaków ze spacjami, 2000 znaków bez spacji lub 250 słów).

Tryb zwykły dotyczy 6 stron dziennie. W przypadku wypowiedzenia zlecenia należy zapłacić za wykonane i wysłane przez tłumacza e-mailem tłumaczenie. (proporcjonalnie za gotowy tekst)

Wszystkie tłumaczenia będą rozliczane na podstawie wystawionej przez tłumacza faktury (bez VAT zgodnie z przepisami UE podatek rozlicza nabywca w swoim kraju - dostawa wewnątrz wspólnotowa) oraz obustronnie potwierdzonego zlecenia pisemnego. Wynagrodzenie płacone jest przeważnie przelewem bankowym na konto tłumacza - termin płatnosci: 15 dni od daty wystawienia rachunku.

 do góry

Korekta (brutto)

Stawki korekty tekstu dotyczą 50 % stawki tłumaczenia pisemnego danej kategorii

Stawka minimalna - 10.000 Ft - 30 EUR / okazja

Polski - węgierski - 10 Ft/słowo - 10 EUR/strona

Węgierski - polski - 13 Ft/słowo - 12 EUR/strona

 

Polski - angielski - 10 Ft/słowo - 10 EUR/strona

Angielski - polski - 11 Ft/słowo - 12 EUR/strona

 

Angielski - węgierski - 15 Ft/słowo - 15 EUR/strona

Węgierski - angielski - 15 Ft/słowo - 15 EUR/strona

Sprawdzenie tłumaczenia pisemnego - korekta merytoryczna, stylystyczna i gramatyczna tekstu. Korekty liczy się według ilosci słów tekstu źródłowego.

 

       Terminy korekty na język węgierski lub na język obcy

1. Zwykłe - do 3000 słów/dziennie (strona - 250 słów)

2. Pilne, ekspesowe - do 6000 słów + 50 % dodatku (w dniach roboczych)

 

 

do góry

Tłumaczenie ustne (brutto)

1.) Tłumaczenie ogólne              -  80.000 Ft - 240 EUR / dzień - Stawka godz. - 30 EUR

2.) Tłumaczenie konsekutywne  -  95.000 Ft - 280 EUR / dzień - Stawka godz. - 35 EUR

3.) Tłumaczenie symultaniczne  -   20.000 Ft - 60 EUR / godz.

4.) Tłumaczenie ustne za granicą - zgodnie z kategorią tłumaczenia+pełne zaopatrzenie + dieta 50 EUR/dzień - na przód płacony jako zaliczka

Ogólne warunki tłumaczenia:

Minimalne honorarium tłumacza (oznacza to 50 % całodziennego wynagrodzenia, gdy ilość godzin nie przekracza 4 godz. dziennie. To znaczy, że w przypadku 1-2 godz. pracy przysługuje tłumaczowi również wynagrodzenie 50 %).

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, abym miał czas na odpowiednie przygotowanie się.

Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza lub Firmy zatrudniającej tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza, w takim przypadku 25 % czasu spędzonego podróżą również dolicza się do czasu pracy tłumacza.

 

Warunki pracy i wynagrodzenia  w przypadku  tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został on zamówiony.

Czyli czas pracy tłumacza liczony jest od przyjazdu na miejsce pracy, do czasu odjazdu. Normalny czas pracy wynosi 8 godz. W razie potrzeby doliczane będą nadgodziny, tj. stawka godzinowa plus 25 %. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

 

W przypadku wypowiedzenia pisemnego zlecenia w ciągu 24 godzin należy zapłacić za 50 % wynagrodzenia!

Wynagrodzenie za cały dzień dotyczy 8 godz. potem naliczane będą nadgodziny.

Do 4 godzin liczy się pół dnia, to jest 50 % wynagrodzenia tłumacza w danej kategorii.

 

 do góry
 

 1. Tłumaczenie ogólne  - 240 EUR / dzień - ok. 80.000 Ft

Jeżeli Państwo wybierają się na małe spotkanie biznesowe lub targi i potrzebują profesjonalnego tłumacza, który będzie Wam asystował w kontaktach z zagranicznymi gośćmi, ta usługa jest dla Was. Proszę wybrać tłumaczenie ustne-asystenckie (tłumaczenie ogólne).


   Tłumaczenie ogólne - to popieranie komunikacji charakterem przypadkowym, co dotyczy przeważnie jednej osoby, ale nieraz i mniejszej grupy, i nie tylko z języka żródłowego, lecz i odwrotnie. Szczególnie dotyczy to wyzity, prezentacji lub grupowej pracy oraz turystyki.

Nadgodziny + 25% tj. 38 EUR/godz.

 

2. Tłumaczenie konsekutywne - 280 EUR / dzień - 95.000 Ft Jeżeli Państwo potrzebują profesjonalnego tłumacza na spotkanie biznesowe, rozmowy handlowe lub szkolenie, albo wybierają się na spotkanie biznesowe lub konferencję i potrzebują osobistego tłumacza, który będzie Wam relacjonował przebieg spotkania, ta usługa jest dla Was. Proszę wybrać tłumaczenie ustne-szeptane-konsekutywne.

 

Tłumaczenia konsekutywne polegają na tym, że przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej - osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie. Ten typ tłumaczeń jest najczęściej stosowany podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych, rozmów handlowych, konferencji prasowych itp. Nie wymaga stosowania sprzętu do transmisji przekładu.

 

Możliwe jest też tzw. "tłumaczenie szeptane" dla jednej lub dwóch osób nie znających języka, którym posługuje się większość obecnych. Umożliwia się w ten sposób bierne uczestnictwo osób, którym się tłumaczy przebieg spotkania.

Tłumaczenie konsekutywne przeważnie odbywa się nie tylko w jednym kierunku, lecz w obydwie strony. Typicznie dotyczy tłumaczeń specjalistycznych i technicznych. Nadgodziny + 25% tj. 44 EUR/godz.

 

 do góry

 

 3. Tłumaczenie przysięgłe i symultaniczne - 60 EUR / godz. - ok. 20.000 Ft

Jeżeli Państwo podpisują umowę lub akt notarialny u notariusza lub potrzebują profesjonalnego tłumacza przysięgłego do tłumaczenia rozprawy sądowej, albo do przesłuchywania świadków na Policji, ta usługa jest dla Was. Proszę wybrać tłumaczenie ustne-przysięgłe.

 

Tłumaczenia przysięgłe mają miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego. Przy dłuższym, niż pół godziny tłumaczeniu, przeważnie potzrebny jest drugi tłumacz.

Jeżeli Państwo organizują konferencję, a przy tym potrzebują wynająć sprzęt do tłumaczenia symultanicznego, ta usługa jest dla Was. Proszę wybrać tłumaczenie ustne-symultaniczne konferencyjne.

 

umaczenia symultaniczne (kabinowe, wykonywane przy użyciu aparatury nagłaśniającej polegają na tłumaczeniu równoległym, czyli przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej - osoba mówiąca nie przerywa swojej wypowiedzi, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie, tylko mówi biegle, według swojego rytmu i tematiki przemówienia.

Tłumacz siedzi w kabinie, gdzie słucha go przez słuchawkę i od razu tłumaczy jego słowa do mikrofonu. Ten typ tłumaczeń jest najczęściej stosowany podczas konferencji międzynarodowych, kongresów, sympozjów i innego typu spotkań, w których bierze udział wielu uczestników. Wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy (dla jednego języka obcego), którzy wymieniają się w odstępach półgodzinnych.

  do góry

 

4. Tłumaczenie ustne za granicą - w zaleźności od kategorii tłumaczenia + dieta 50 EUR/dzień + pełne zaopatrzenie. Wynagrodzenie tłumacza i dieta przysługują także za dni spędzone tylko z podróżą.

Ponieważ język węgierski należy do kategorii mniej znanych języków w Europie, wynagrodzenia są przeważnie o 20% wyższe, niż u największych języków europejskich - angielski, francuski, niemiecki.

Ceny zostały ustalone netto, bez podatku VAT (Wszystkie tłumaczenia będą rozliczane na podstawie wystawionego przez tłumacza rachunku - bez VAT zgodnie z przepisami UE, ponieważ podatek rozlicza nabywca w swoim kraju - tak regulują przepisy unijne - dostawa wspólnotowa)

Podane wynagrodzenia w euro będa przeliczane na forinty według aktualnego kursu valutowego Węgierskiego Banku Narodowego, opublikowanego na oficjalnej stronie Internetowej Banku.

 

 

 

 

l

Tłumacz István Bubán-strona główna • Wykształcenie • Usługi • Tłumaczenie-stawki • Turystyka-stawki • Referencje • Moi klienci pisali

l

 

 

 

lmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditólengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditlengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditólengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditó

Copyright © 2020  - Bubán István okleveles szakfordító, tolmács és idegenvezető - Budapest

Adószám / NIP: 76766729-1-33

e-mail: buban /kukac/ bubanistvan /pont/ hu

A weblap készítője Bubán István - Frissítve: 2020. december 01.

 

Tłumacz przysięgły i przewodnik turystyczny István Bubán - Budapeszt

adres e-mail: buban /małpa/ bubanistvan /kropka/ hu

Autor wytryny internetowej: István Bubán - aktualizowano 01 grudnia 2020 roku

 

lengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditó